دامنه موجودی انبار گان دریل های سالید کارباید

دامنه موجود گان دریل­های سالید کارباید از قطر 1.00 تا 6.00 میلی­متر با فواصل 1 میلی­متری است. عمق نفوذ هر گان دریل برابر با 35، 45 و 55 برابر قطر آن می­باشد. این نوع از گان­ دریل­ها، از درایورهای استوانه ای به ابعاد Ø 10x40x55 میلی­متر برخودارند.

Stock Range of Solid Carbide Gun Drills

شرکت TBT ابعاد متنوعی از این نوع گان دریل­ها را تولید و انبار می­نماید. گان دریل های مورد اشاره بدون درایور در انبار نگهداری می­شوند و بر اساس سفارش مشتری، ابزارها به درایورهای درخواستی مجهز شده و آماده ارسال می گردند.

شرکت TBT توانایی تولید ابزار ظرف مدت 5 روزکاری را داراست.

Stock Range of Solid Carbide Gun Drills