روغن دنده ولکوگیر ایی پی

STRUB Vulcogear EP

موارد استفاده:

روغن دنده ولکوگیر ایی پی شرکت استراب با کاربرد گسترده جهانی روانکار مورد استفاده در انواع جعبه دنده­ های صنعتی است.

مشخصات و کارایی:

DIN: 51517 part 3, Lubricants CLP, ISO 12925-1, CKC/CKD, AGMA 9005-E02, U.S. Steel 224, SEB-181-226, Cincinnati EP Gear Oils, David Brown S1.53.101

ابعاد بسته بندی:

محصولات تولیدی شرکت در بسته بندی هایی با سایزهای مختلفی از 5، 10، 25، 60، 200، 1000 تا مخازنی به ابعاد تانکرهای واگنی عرضه می گردد.