آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، بعد از بیمارستان ابن سینا، کوچه نعمتی، کوچه فتحعلی خانی، پلاک 16، طبقه دوم، واحد 6
تماس: 62038000